Sen Comfort 410 mm Ýumşak pagta prokladka

Haryt barada

Anatomiki şekilli möhüm günler üçin klasiki prokladkalar, ganatlar we giň ýelimleýji zolak içki eşiklere ygtybarly berkitme berýär. Näzik we ýüpek örtük suwuklygy derrew siňdirýär we üstki bölegi gury saklaýar. Aýratyn basylan şekiller syzmalardan goraýar we süýümli içki gatlak çalt we ýokary siňdirijiligi üpjün edýär. Prokladkalaryň materiallarynyň "dem alýan" häsiýetleri we lateksiň ýoklugy deriniň gyzaryjylygyny peseldýär. Her gaplamada aýratyn ýekeli gaplamalar bar, bu size ähli gaplamany däl-de, bir ýa-da birnäçe ätiýaçlyk ýekeli gaplamalary götermäge mümkinçilik berýär.

5 sany gaplamada