Sen Comfort 290 Ýumşak pagta prokladka

Haryt barada

Anatomiki şekilli möhüm günler üçin nusgawy balak çyzgylary, ganatlar we giň ýelimleýji zolak içki eşiklere ygtybarly berkitme berýär. Näzik we ýüpek örtük çyglylygy derrew siňdirýär we ýüzüni guradýar. Specialörite çukurlar gapdaldaky syzmalardan goraýar we süýümli içki gatlak çalt we ýokary siňdirilmegini üpjün edýär. Pad materiallarynyň "dem alýan" häsiýetleri we lateksiň ýoklugy deriniň gyjyndyrylmagyny peseldýär. Her gapda aýratyn paket bar, bu size ähli bukjany däl-de, bir ýa-da birnäçe ätiýaçlyk gapjygy götermäge mümkinçilik berýär.

Gapda 10+2 sany