Sen Comfort 290 mm Gury örän ýuka prokladka

Haryt barada

Dry seriýaly örän ýuka prokladkalar gözenek üstli bolup, şeýle hem suwuklygy has gowy siňdirýän, syzmakdan goraýan 1 mm galyňlygy bar, ýöne şol bir wagtyň özünde geýilende duýulmaýar. 

Prokladkalaryň materiallarynyň "dem alýan" häsiýetleri we lateksiň ýoklugy deriniň gyzaryjylygyny peseldýär. Her gaplamada aýratyn ýekeli gaplamalar bar, bu size ähli gaplamany däl-de, bir ýa-da birnäçe ätiýaçlyk ýekeli gaplamalary götermäge mümkinçilik berýär.

10+2 sany gaplamada